Hagsätraskolans fritidshem

Hagsätraskolans fritidshem är en verksamhet för inskrivna barn från förskoleklass till årskurs tre. Fritidshemmet är uppdelat i fyra avdelningar, förskoleklasserna, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3. Avdelningarna ligger i anslutning till elevernas klassrum.

 

Öppettider: 06.30-18.00 

06.30 - 07.30  Gemensam öppning på ettornas avdelning. Frukost serveras 07.00 - 07.30.

07.30 - 17.00  Alla avdelningar är öppna. På fredagar stänger avdelningarna 16.45.

17.00 - 18.00  Gemensam stängning i förskoleklassernas hus på lilla skolgården

 

Kontakt:

FA:  076-123 46 35

FB:  076-123 46 36

FC:  076-123 46 37

Ettornas avd: 076-123 46 31

Tvåornas avd: 076-123 46 33

Treornas avd: 076-123 46 48

Stängningsfritids 08-508 346 33 OBS! Endast mellan 17.00-1800

Mejladress: fritidshagsatra@stockholm.se