Till innehåll på sidan

Årskurs 7- 9

Åk 7 - Birgitta Larsson Byström (Bild, SV) , Gisela Persson (NO), Barbro Ericsson Moore (EN, SVA), Brigitte Barkarmo Fält (SO), Ewa Holmström (NO), Maria Evertsson (MU), Simon Engholm (MA)

8A - Anders Westfahl (SVA, EN),

8B - Annis Persson (BL) Hanna Al - Sabti (MA)

8C - Charlotte Ljungblom (SV), Heléne Lindström (HKK), Evangelos Kastsanos (ID), Sarah Wang (MA, TK)

9A/9BCecilia Lundberg (SO) Anna Mossegård (TX).  Birgitta Falk Hansson(TM), ( Dan Hedman  (SV, SVA) - föräldraledig ht19, Johanna Pegert (IDH) - föräldraledig lå19/20) 

Förberedelseklass - Anna Lindberg (EN,TY),  Helena Berndtsdotter Rocksén (SVA)

Lilla gruppen åk 6-9Anna Drynjeff Janet Östlin  (Lilla gruppen åk 6-9)

Margareta Enoksson (ma/spec)

Miriam Bruchfeld (FR)

Dela:
Kategorier: