Till innehåll på sidan

Elevens val: Ämnesprofiler

Elevens val är organiserat i olika ämnesprofiler som man kan välja mellan i åk 6-9. Här kommer intervjuer som 6A (lå 12/13) gjorde med de olika profillärarna:

 

Vi har frågat lärarna i skolans profiler lite om vad de tycker är bra med profilen, och vilka de tycker ska välja just den profilen.
 

Engelska bas
 

Fråga 1: Vad tycker du är roligt i den här profilen?
Svar: Att man får större möjligheter än vanligt att jobba med vad var och en behöver.
Fråga 2: Vad gör man på den här profilen?
Svar: Vi jobbar med att läsa texter, skriva uppsatser och med grammatik.
Fråga 3: Vilka tycker du ska börja i den här profilen?
Svar: Dom som inte har nått alla mål i engelska kan börja här.
Lärare: Anders.
 

Matematik bas
 

Fråga 1: Vad tycker du är roligt i den här profilen?
Svar: Att få lära ut matte, och att få träffa elever från olika klasser.
Fråga 2: Vad gör man på den här profilen?
Svar: Träna på det eleven behöver, använda praktiska material.
Fråga 3: Vilka tycker du ska börja här?
Svar: Dom som känner sig osäkra på matte och sitt betyg.
 

Svenska bas

Fråga 1: Vad tycker du är roligt i den här profilen?
Svar: Den här profilen är det roligaste jag vet, för jag får jobba med dom här fantastiska
eleverna.
Fråga 2: Vad gör man på den här profilen?
Svar: Vi kollar på film och efter filmen sammanfattar vi filmen, vi lär oss mycket fakta, vi
ökar vårt ordförråd och stavningen lär vi oss också, men viktigast av allt; vi lär oss att vara bra
människor.
Fråga 3: Vilka tycker du ska börja här?
Svar: Alla som känner att dom vill bli bättre på sv/sva.

 

PREST
 

På PREST har man roligt, man målar, ritar och lär sig ny teknik. Tekniken går man på om
man vill bli bättre på ämnena Teknik och Bild.
 

Idrott

Fråga 1: Vad tycker du är roligt i den här profilen?
Svar. Att jobba med elever som vill utveckla sig.
Fråga 2: Vad gör man på den här profilen?
Svar: Försöka testa nya saker och sporter och att fördjupa sig i idrott.
Fråga 3: Vilka tycker du ska börja här?
Svar: Alla som är intresserade av idrott och hälsa.
 

Forskning

Fråga 1: Vad tycker du är roligt i den här profilen?
Svar: Elevernas förslag att få styra lektionen.
Fråga 2: Vad gör man på den här profilen?
Svar: Man läser, skriver och reflekterar över det man har läst. Man redovisar vad man har lärt sig för varandra.
Fråga 3: Vilka tycker du ska börja här?
Svar: Alla som vill bli bättre på So och No.
 

Dela:
Kategorier: