Till innehåll på sidan

Elevrådet

 

Elevrådet åk F-3

Vi i elevrådet jobbar med att förbättra saker i skolan och genomföra olika önskemål från klasserna. Lekboden ansvarar vi också för att den fungerar. Elevens dag i slutet av vårterminen är ett annat av våra ansvarsområden. Då har vi en gemensam utedag fylld med många roliga aktiviteter då vi också säljer saft och bullar. Pengarna går till nya saker till lekboden.

Elevrådet åk 4-6

Elevrådet 4-6 har möte en gång per månad. Under våra möten
diskuteras  frågeställningar som varje elevrådsrepresentant tagit med sig från sin klass.
Dessa möten protokollförs och kommer att finnas att tillgå här på hemsidan. Vissa möten kommer att ha speciella teman, som MAT/MATSALEN. Då bjuder elevrådet in skolans husmor.

Ansvariga lärare: Annika Orfila

Elevrådet åk 7-9

Elevrådet 6-9 består av två representanter per klass. Många klasser har också en eller två reserver. Det är elevrådsmöte cirka en gång per månad.

Mötena inleds med att vi går igenom föregående protokoll och därefter går vi ”laget runt” vilket innebär att varje klass får redovisa vad som tagits upp på klassråden samt om  klasserna vill att elevrådet ska behandla en viss fråga.

Dela: