Till innehåll på sidan

Hagsätraskolans fritidshem

Hagsätraskolans fritidshem är en verksamhet för inskrivna barn från förskoleklass till årskurs tre. Fritidshemmet är uppdelat i fyra avdelningar, förskoleklasserna, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3. Avdelningarna ligger i anslutning till elevernas klassrum.

 

Nära samarbete

På Hagsätraskolan har personalen på fritidshemmet ett nära samarbete med klasslärarna och arbetar under skoldagen i klasserna.

Helhetssyn

På eftermiddagarna arbetar fritidshemspersonalen på de olika fritidshemsavdelningarna och ser därför eleverna under hela dagen. Detta ger pedagogerna en helhetssyn som gör att de kan arbeta utifrån elevernas olika behov och förutsättningar under eftermiddagarna.

Fritids följer läroplanen

Hagsätraskolans fritidshem följer skolans läroplan som delar in innehållet i fritidshemmets undervisning i fyra kunskapsområden: Språk och kommunikation, skapande och estetiska kunskapsformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Nyrenoverad skolgård

Vår stora nyrenoverade skolgård lockar till mängder av aktiviteter, allt från bollspel och lek, till klättring mm.

Utöver skoldagens raster har vi minst ett utomhuspass per dag.

 

 

Öppettider: 06.30-18.00 

Hagsätraskolans fritidshem öppnar och stänger i gemensamma lokaler i förskoleklassernas hus 06.30-07.30 samt 17.00-18.00.

Tel: 076-1234 636

Frukost serveras 07.00-07.30 i Hagsätraskolans matsal

 

 

Kontakt:

Förskoleklass A:  076-123 46 35, 08 508 346 35

Förskoleklass B:  076-123 46 36, 08 508 346 36

Förskoleklass C:  076-123 46 37, 08 508 346 37

 

Fritids Lyren (årskurs 1): 076-123 45 89

Fritids Dammen (årskurs 2): 076-123 46 48

Fritids Viken (årskurs 3): 076-123 46 31

 

 

Ingress: 
Hagsätraskolans fritidshem är en verksamhet för inskrivna barn från förskoleklass till årskurs tre. Fritidshemmet är uppdelat i fyra avdelningar, förskoleklasserna, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3. Avdelningarna ligger i anslutning till elevernas klassrum.