Till innehåll på sidan

Nyanlända elever på Hagsätraskolan

På Hagsätraskolan finns elever som nyligen kommit till Sverige eller som varit här en kort tid. 
Dessa elever läser enligt en anpassad studiegång och har individuella scheman med extra fokus på att utveckla ett basordförråd i svenska och kunskaper i ma, no, so och en på sitt nya språk.  De har samtidigt flera ämnen med sina ordinarie klasser.

Under den första tiden har eleverna många lektioner tillsammans med andra elever som varit en kortare tid i Sverige och vartefter de lär sig språket kan de delta i fler teoretiska ämnen med sina ordinarie klasser.
I åk 4-9 finns ämnesundervisning för nyanlända i sva, so, no och engelska med ämneslärare.

Alla elevers kunskaper kartläggs under en inskrivningsintervju samt under den första tiden hos oss och eleverna får utifrån sina kunskaper en individuellt anpassad studieplan.

 

Dela:
Kategorier: