Till innehåll på sidan

Om Hagsätraskolan

Hagsätraskolan ligger i stadsdelen Hagsätra som började byggas under sent 50-tal. Röda tegelbyggnader omsluter en stor skolgård med träd, bergsknallar och lekplats. För att ta sig hit åker man med t-banans gröna linje till slutstationen Hagsätra.

Skolan har ca 500 elever med klasser från förskola till åk 9. Vår skola leds av en rektor och av två biträdande rektorer.

Skolans pedagogiska personal är uppdelade i fyra arbetslag: åk F-3, åk 4-6, åk 7-9 samt åk 6-9H.

 

Skolans verksamhet

Hagsätraskolan vill stå för goda baskunskaper – därför kan eleverna från åk 7 genom elevens val välja olika profileringar inom svenska, engelska, matematik, idrott, naturvetenskaplig forskning eller estetisk inriktning.

Hagsätraskolan har också en framgångsrik och mycket lovordad svenskundervisning för till Sverige nyanlända skolelever. Denna innebär att man snabbt blir placerad i en klass och deltar i klassen på vissa lektioner såsom t ex idrott och andra sociala aktiviteter. I övrigt satsas det på intensivundervisning i svenska språket, matematik och samhällskunskap.

Skolorna leds av en rektor och två biträdande rektorer. Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, skolläkare, psykolog och studie- och yrkesvägledare. Kurator och skolsköterska finns så gott som alltid på plats i skolan.

Centrala gruppen för särskild inriktning (CSI) är en avdelning för elever med särskilda behov. De ingick förut i S:t Örjans rektorsområde men sedan det upphörde lyder de  under Hagsätraskolans organisation fördelade på klasserna 6-9H.

 Skolan driver också en eftermiddagsverksamhet i form av fritidshem för elever i åk F-3 och en fritidsklubb för elever i åk 4-6.

 

Liten historik om Hagsätra

Fram till sent 50-tal var området en landsbygdsidyll. Namnet Hagsätra kommer från ett torp som låg i området. I slutet av 50-talet började den nya stadsdelen ta form och 1965 var den klar. Samma år bodde det hela11 221 personer i Hagsätra.
En skola byggdes för årskurserna 1-6. Den stod klar 1962 och denna verksamhet har sedan dess funnits i Hagsätra. Året efter blev ytterligare en skola klar på samma område som kom att bli Hagsätra gymnasium. Det lades ned 1976 och därefter användes lokalerna till allt ifrån skolverksamhet till konstnärskollektiv. 1992 var det så dags att öppna det högstadium i Hagsätra i den form vi fortfarande har kvar.

 

 

Dela: