Till innehåll på sidan

Om Hagsätraskolan

Skolan som gör skillnad

Hagsätraskolan ligger i stadsdelen Hagsätra som började byggas under sent 50-tal. Röda tegelbyggnader omsluter en av Stockholm största skolgårdar med 2 fotbollsplaner, basketplan, två lekområden och massor med öppna ytor med mycket träd och sittplatser. För att ta sig hit åker man med t-banans gröna linje till slutstationen Hagsätra.

Skolan har ca 670 elever med klasser från förskola till åk 9. Vår skola leds av en rektor och av fyra biträdande rektorer. 

Skolans verksamhet

På Hagsätraskolan ser vi varje elev som unik och vi försöker hela tiden tillgängliggöra skolan för alla som går här. Med hjälp av de satsningar som Stockholm stad gör på ytterstadsskolor så har vi skapat en vuxentät organisation där det utöver en nästan 100% behörighet bland lärarna även finns personer som har i sina uppdrag att skapa trygghet för alla. Totalt på Hagsätraskolan går det 670 elever med fördelningen att 280 elever går i F-3, 164 elever i årskurs 4-6, 205 elever i årskurserna 7-9 och sedan går 22 elever i vår CSI-grupp där elever från hela Stockholm går. Vi har under de senaste åren byggt upp en organisation där elever utifrån sina behov kan få ett flexibelt stöd. Detta genom bland annat ett utökat specialpedagogiskt stöd, egna särskilda undervisningsgrupper, studio i årskurs 7-9, fler psykosociala funktioner och arbetslag som arbetar årskursvis. Skolan arbetar även aktivt med trygghet och studero/värdegrund genom ett aktivt arbete i årskurserna F-3 utifrån normkritik, Agera tillsammans på mellanstadiet och MVP på högstadiet. Vi har som utångspunkt av det är vi tillsammans som ska skapa förutsättningar för varje elev att nå så långt det är möjligt: Skola, elev och vårdnadshavare. Vi arbetar även aktivt med samverkan mellan olika aktörer i stadsdelen såsom bland annat fritidsgård, lokala näringsidkare, fältassistenter och polis. Allt för att skapa en så trygg situation för alla. Vi tror på att om skolan är trygg så påverkar det närsamhället positivt. Två eftermiddagar per vecka så anordnar vi läxhjälp i egen regi (ett tillfälle för de yngre och ett tillfälle för de äldre) och vid två tillfällen per vecka anordnar vi i samarbete med Stiftelsen läxhjälpen stödinsatser vid två tillfällen per vecka a 3 timmar som riktar sig mot årskurserna 7-9. Vi är en vuxnetät skola där vi alla är ute i verksamheten under dagtid då vi gillar att prata med våra elever. Vi vet även att en hög vuxennärvaro skapar trygghet. 

Skolorna leds av en rektor och fyra biträdande rektorer. Elevhälsoteamet består av 2 kuratorer, 2 skolsköterskor, 20% skolläkare, en psykolog, en studie- och yrkesvägledare, fyra socialpedagoger (en i F-3, en i 4-6 och två stycken riktade mot årskurserna 7-9) och sex personer med specialpedagogisk/speciallärarkompetens. 

På Hagsätraskolan har vi också en central grupp med särskild inriktning (CSI), vilket är en avdelning för elever med särskilda behov och där placering sköts genom en central antagning på Utbildningsförvaltningen. 

Skolan driver också en eftermiddagsverksamhet i form av fritidshem för elever i åk F-3 och en fritidsklubb för elever i åk 4-6. 

Hagsätraskolan har också en framgångsrik och mycket lovordad svenskundervisning för till Sverige nyanlända skolelever. Denna innebär att man snabbt blir placerad i en klass och deltar i klassen på vissa lektioner såsom t ex idrott och andra sociala aktiviteter. I övrigt satsas det på intensivundervisning i svenska språket, matematik och samhällskunskap.

Liten historik om Hagsätra

Fram till sent 50-tal var området en landsbygdsidyll. Namnet Hagsätra kommer från ett torp som låg i området. I slutet av 50-talet började den nya stadsdelen ta form och 1965 var den klar. Samma år bodde det hela11 221 personer i Hagsätra.
En skola byggdes för årskurserna 1-6. Den stod klar 1962 och denna verksamhet har sedan dess funnits i Hagsätra. Året efter blev ytterligare en skola klar på samma område som kom att bli Hagsätra gymnasium. Det lades ned 1976 och därefter användes lokalerna till allt ifrån skolverksamhet till konstnärskollektiv. 1992 var det så dags att öppna det högstadium i Hagsätra i den form vi fortfarande har kvar.

 

 

Dela:
Ingress: 
Skolan som gör skillnad