Elevhälsa

 

Hagsätraskolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog och studievägledare. Om du klickar på vår skolsköterska Sara och studievägledare Karins namn får du mer information.

Vi har haft några fall av huvudlöss i skolan under september. Här kan du läsa om hur man förebygger och blir av med lössen.

Nu har Stockholms stad byggt ut informationen kring elevhälsa och anpassat den till elever och deras vårdnadshavare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag. 

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Information om elevhälsans medicinska del i Stockholms stad

 

Hej!

Jag heter Sara Tariqatnajad och är skolsköterska på Hagsätraskolan och Omkärrsskolan. Jag är utbildad specialistsjuksköterska och distriktssköterska vid Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har jobbat i många år inom vården, bland annat inom primärvård, vuxenpsykiatri, barn & ungdomspsykiatri (BUP), geriatrik, palliativ vård, hemsjukvård, kriminalvård och rättmedicinska enheten vid Huddinge sjukhus. Som skolsköterska har jag jobbat på Lillholmsskolan och Ekholmsskolan i Skärholmen innan Hagsätraskolan. Jag har alltid haft ett stort intresse för att jobba med barn och ungdom och har själv tre egna barn. Jag har även en barnskötarutbildning från Sweja Kunskapscenter i Stockholm. En viktig målgrupp för mig som skolsköterska är, enligt ”Socialstyrelsens Riktlinjer för Skolsköterskor”  6-åringarna som börjar i förskoleklass. 

Här finns en länk till Stockholms stads information om vilka hälsokontroller och hälsobesök som genomförs av skolsköterskan i varje årskurs:

  

Vid eventuella frågor och/eller mer information kan ni kontakta mig enklast via mail sara.tariqatnajad@stockholm.se

Hjärtligt välkomna!

 

 

 

Antal: 7