Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Nu har Stockholms stad byggt ut informationen kring elevhälsa och anpassat den till elever och deras vårdnadshavare. Att arbeta förebyggande och underlätta för eleverna att nå skolans mål och utvecklas är elevhälsans uppdrag. 

stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.

Information om elevhälsans medicinska del i Stockholms stad

 

 

 

Antal: 8