Stockholm skolwebb

 

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM SKOLWEBB PÅ HAGSÄTRASKOLAN 2013

 

Hagsätraskolan klev förra året upp flera pinnhål i IT-utvecklingen. Allt fler inom lärarkåren försågs med bärbara datorer och fler är på väg. Samtidigt färdigställdes ett trådlöst nätverk och de flesta hemklassrum förses just nu med projektorer och ljudanläggning. 30 nya bärbara elevdatorer köptes också in som vi nu kan använda i klassrummet.

Förra läsåret kopplades också vårdnadshavarna på i skolwebben.
Stockholm Skolwebb är en plattform på nätet som samlar olika verktyg för att underlätta lärarnas administrativa arbete samtidigt som det erbjuder vårdnadshavare tillgång till information om sina barns utveckling. Skolwebben utgör också en större möjlighet för kommunikation mellan hem och skola.

 

Vad används skolwebben till idag på Hagsätraskolan?

I dagsläget använder vi på Hagsätraskolan Skolwebben till:

• Frånvarohantering
• Skriftliga omdömen
• Individuella utvecklingsplaner
• Schema och kalender
• Betygshantering
• LUS (läsutvecklingsschema)

Skolwebben för vårdnadshavare
 

Tiden inne att även vårdnadshavare kan logga in på skolwebben och ta del av detta. För elever och vårdnadshavare kommer det också att finnas:

• Informationskanaler och nyhetskanaler som rör skolverksamheten
• Anmäla och registrera frånvaro
• E-post och meddelandefunktioner till t ex mentor.
• Virtuella klassrum för ditt barns klass - där information om prov läxor kommer att finnas men även skoluppgifter och annan information som rör den dagliga skolverksamheten.

 

Webbadressen till Stockholm skolwebb är: 
https://skolwebb.stockholm.se

 

Personuppgiftslagen (PuL)
 

Eftersom Stockholm Skolwebb innehåller information som rör ditt barns skolgång är Stockholms stad skyldiga att informera dig som vårdnadshavare, att vi behandlar sådana uppgifter digitalt. Vänligen läs mer om detta på Stockholm stads hemsida om skolwebben

 

Säkerhet i Stockholm Skolwebb

Stockholm stad har höga krav på säkerhet. Det innebär att:

• Det är bara du som har det riktiga vårdnadshavareskapet som kan logga in.
• Du som vårdnadshavare använder e-legitimation eller BankID för att logga in.

För att få mer information om e-leg eller BankID kan ni vända er till följande platser på nätet:

Bank ID support
SEB via Telia e-leg
Nordea
Swedbank
Handelsbanken
Skandiabanken
Ikanobanken

    

Om inloggning på Skolwebben krånglar

Om din e-legitimation eller bank-ID trilskas när du försöker logga in på Skolwebben kan du göra två saker:

1 - Kontakta supporten
Telefon: 08-508 00 508, använd sedan tonval.
Öppettider september-april: Måndag-torsdag kl: 8.00-16.30, fredag kl: 8.00-16.00
Öppettider maj-augusti: Måndag-torsdag kl: 8.00-16.00, fredag kl: 8.00-15.00
E-post: e-support@stockholm.se

2 - Testa direkt
Låt nätddoktorn kika på vad som är fel. Surfa in på brch.stockholm.se (Stockholms Stads bank- id-kontroll),
så får du svar direkt.

Testresultat:
Testerna är slutförda.
1. Javascript påslaget i webbläsaren OK
2. Godkänd version av webbläsare OK
3. Cookies är tillåtna för webbläsaren OK
Brandvägg i datorn har öppen SSL-port OK